หน้าแรก สินค้า วิธีสั่งซื้อ แจ้งชำระเงิน ติดต่อเรา Chat Line @

ประวัติเทพเจ้ากวนอู
      เทพเจ้ากวนอู เดิมชื่อ 'เผิงเสียน' ชื่อรอง 'โซ่วฉาง' ในสำเนียงจีนกลาง อ่านว่า หยุนฉาง (云长) แต่ 
แต้จิ๋วจะอ่านว่า  

หุนเตี๋ยง)  ท่านเกิดเมื่อวันที่ 24 เดือน 6 จีน ในศักราชเอี่ยงฮี ปีพุทธศักราช 703 ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นฮวนเต้ และเสียชีวิต

ลง เมื่อวันที่  12 เดือน 7 จีน ในศักราชเคี่ยงเซ้ง ปี พุทธศักราช 762 ในรัชสมัยของ พระเจ้าฮั่น เฮี่ยนเต้


      กวนอูเป็นน้องร่วมสาบานคนรองของเล่าปี่  และเตียวหุย  หน้าแดงเหมือนผลพุทราสุก  จักษุเรียวงาม
คล้ายนกการเวก  

คิ้วโก่งดั่งตัวหนอนไหม  หนวดเคราสีดำงาม  ยาวละเอียด  ท่านเป็นชาวอำเภอไก่เหลียง  มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำ  ราว 9 ฟุต

จีน  หรือประมาณ 6 ศอก  หนวดยาว 1 ศอก มีอาวุธเป็นง้าวรูปจันทร์เสี้ยว  เรียกว่า “ ง้าวมังกรเขียว ” หรือ “ ง้าวมังกรจันทร์

ฉาย ”  ยาว  11  ศอก หนัก 82 ชั่ง        กวนอู กำเนิดในครอบครัวนักปราชญ์ เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พิชัยสงคราม และคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว ในวัย
หนุ่มฉกรรจ์ ท่าน

พบกับเศรษฐีคนหนึ่งรังแกชาวบ้าน  จึงฆ่าเศรษฐีคนนั้นตาย  ชาวเมืองไก่เหลียงต่างยกย่องท่าน  แต่ทางการกลับประกาศจับ  

ท่านจึงต้องหลบหนีออกจากเมืองไก่เหลียง  เร่ร่อนไปทั่วประเทศจีน  เป็นเวลานานถึง 6 ปี  จนถึงด่านถงกวน  นายด่านพบ

พิรุธ  จึงสอบถามชื่อแซ่ท่าน  ด้วยอารามตกใจ  ท่านจึงชี้ไปที่ชื่อด่าน  “ ถงกวน ”   ( ในภาษาจีนกลางคำว่า “ กวน ”  แปลว่า

“ ด่าน ” )  ทำให้นายด่านนั้นเข้าใจว่าท่านแซ่กวน  หลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านจึงเปลี่ยนชื่อจาก  เผิงเสียน เป็นกวนอู


      ระหว่างการหลบหนีผ่านด่านนอกเมืองนั้น  ท่านได้ไปล้างหน้า  เทพเจ้าได้ดลบันดาลให้หน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงจน

นายด่านจำหน้าไม่ได้  จึงผ่านออกมาได้  ต่อมาองค์กวนอูได้พบกับเล่าปี่และเตียวหุยที่ตุ้นก้วน  ทั้งสามจึงสาบานเป็นพี่น้อง

กันในสวนดอกท้อ ต่อมาองค์กวนอูได้ร่วมรบกับเล่าปี่ปราบโจรโพกผ้าเหลืองจนราบคาบ  แต่เล่าปี่กลับได้เป็นแค่นายอำเภอ

อันห้อก้วน  ส่วนน้องทั้งสองก็ไม่ได้รับตำแหน่งใด ๆ ยังคงเป็นเพียงคนสนิทของเล่าปี่เหมือนเดิม  ต่อมามีเจ้าเมืองชื่อต๊กอิ้ว

มาตรวจราชการอำเภออันห้อก้วน  เล่าปี่ไม่มีสินบนให้จึงถูกต๊กอิ้วเขียนฎีกาถวายฮ่องเต้ว่าเล่าปี่กบฏ  เตียวหุยโกรธจัดจึงเฆี่ยน

ต๊กอิ้ว  เล่าปี่เห็นท่าไม่ดี  จึงหนีออกมาพร้อมกับน้องทั้งสอง  ต่อมาทั้งสามก็ได้ระหกระเหินเร่ร่อน  กวนอูนั้นก็ได้สร้างวีรกรรม

มากมาย  ทั้งการบุกเดี่ยวหนีออกมาจากโจโฉมาหาเล่าปี่ทั้ง ๆ ที่โจโฉพยายามทำทุกวิถีทางที่จะมัดใจกวนอู  แต่ก็ไม่เป็นผล

สำเร็จ  ฝ่า 5 ด่าน  สังหาร 6 ขุนพลของโจโฉ และในคราวศึกเซ็กเพ็ก โจโฉ แตกทัพ หนีไปตามเส้นทางฮัวหยง ท่านก็ได้รับ

มอบหมายจากขงเบ้ง  ให้นำกำลังทหารมาดักรอจับกุมโจโฉ แต่ทว่าโจโฉ กลับพูดจาให้องค์กวนอูระลึกถึงบุญคุณครั้งก่อน จน

ท่านใจอ่อน ยอมปล่อยให้โจโฉหลุดรอดไป         ครั้นเมื่อองค์เล่าปี่สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิครอง

เสฉวน  ก็ได้แต่งตั้งให้องค์กวนอูเป็น 1 ใน 5 ทหารเสือแห่ง

จ๊กก๊กขององค์เล่าปี่ และไปครองเมืองเกงจิ๋ว ร่วมกับกวนเป๋ง

บุตรบุญธรรมและจิวฉอง  ต่อมาซุนกวนได้มอบหมายให้โลซก

มาเจรจา ขอเกงจิ๋วคืน ทำทีแสร้งเชิญองค์กวนอูมากินเลี้ยง

ที่กังตั๋ง เพื่อหมายจะซุ่มทำร้ายท่าน ท่านก็ไม่หวั่นเกรงใดๆ

บุกเดี่ยวข้ามฟากไปยังกังตั๋ง เพื่อกินโต๊ะตามคำเชิญ โดย

โลซกและทหารที่แอบซุ่มอยู่รอบ ๆ บริเวณไม่สามารถทำ

อันตรายใด ๆ ท่านได้      ภายหลังซุนกวนเป็นพันธมิตรกับโจโฉ นำทัพเข้าโจมตีเกงจิ๋ว  องค์กวนอูพลาดท่าเสียทีแก่ลิบอง และลกซุน สองแม่ทัพ

แห่งกังตั๋ง จนเสียเกงจิ๋ว ท่านพยายามตีฝ่ากำลังทหารที่ล้อมเมืองเป๊กเสีย เพื่อชิงเกงจิ๋วกลับคืน แต่โดนกลอุบายจับตัวไปได้

ซุนกวนพยายามเกลี้ยกล่อมให้ท่านยอมจำนนและสวามิภักดิ์ แต่ก็ไม่สำเร็จ ซุนกวนจึงสั่งประหารองค์กวนอู พร้อมกับ กวนเป๋ง

บุตรบุญธรรม ในเดือนสิบสองของปี พ.ศ. 762 ด้วยความจงรักภักดี และซื่อสัตย์ องค์กวนอูจึงถูกยกย่องให้เป็น "เทพเจ้าแห่ง

ความซื่อสัตย์" ที่มีผู้คนนับถือมากมาย มาจน ถึงปัจจุบัน 


      ภายหลังจากที่องค์กวนอูตายไปแล้ว  ซุนกวนได้ส่งศีรษะกวนอูไปให้โจโฉที่ฮูโต๋  หมายจะป้ายความผิดไปยังโจโฉ ให้องค์

เล่าปี่เชื่อว่าโจโฉน้ันเป็นผู้สั่งประหารองค์กวนอู เล่าปี่จะได้ยกทัพไปทำศึกกับโจโฉ  แต่โจโฉรู้เท่าทันกลอุบายของซุนกวน

จึงคิดจัดงานศพให้แก่องค์กวนอูอย่างสมเกียรติ โดยนำไม้หอมมาต่อเป็นหีบใส่ศีรษะองค์กวนอู แต่งเครื่องเซ่นไหว้ตาม บรรดา

ศักดิ์ขุนนางผู้ใหญ่ ครั้นเมื่อโจโฉเปิดหีบศีรษะขององค์กวนอูดู ก็พูดอย่างเยาะเย้ยว่า "กวนอู ท่านสบายดีหรือ ตอน ท่านยังมี

ชีวิตอยู่ท่านไม่เคยมาหาข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าจะรั้งตัวท่านไว้ ท่านก็ไม่ยอมอยู่ แต่บัดนี้ท่านตายแล้ว กลับมาหา ข้าพเจ้า" พลัน

หัวขององค์กวนอูก็ลืมตาขึ้น โจโฉตกใจมาก ระล่ำระลักว่า กวนอูนี้ศักดิ์สิทธิ์นัก  สั่งการให้ทหารทั้งหมดแต่ง กายขาวไว้ทุกข์

ให้แก่กวนอู ยกย่องให้เป็นอ๋องแห่งเกงจิ๋ว และนำศีรษะขององค์กวนอูฝังไว้ ณ ประตูเมืองลกเอี๋ยง หรือลัวหยางทางด้านทิศใต้  

จารึกอักษรที่หลุมฝังศพว่า "ที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิ๋ว" ทั้งยังให้ตั้งศาลบูชากวนอู ที่นอกเมือง ลกเอี๋ยงอีกด้วย  ต่อมาหลังจาก

นั้นโจโฉก็มักจะปวดศีรษะ และเห็นภาพหลอนอยู่บ่อย ๆ ไม่นานก็เสียชีวิตลง      ส่วนลิบองผู้ที่เคยจับตัวองค์กวนอูได้นั้น ในงานเลี้ยงฉลองชัยชนะที่มีต่อกวนอู จู่ ๆ ลิบองก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าซุนกวนด้วยเสียงอันดังที่ผิดแผกออกไปจากเสียงปกติ แล้วก็ล้มลงสิ้นชีวิตในทันที ซุนกวนนั้นถึงกับกลัวลนลาน ซึ่งหลายคนเชื่อว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ดวงวิญญาณขององค์กวนอู


      อาวุธประจำกายขององค์กวนอู สร้างขึ้นเมื่อคราวที่องค์เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุยออกเกลี้ยกล่อมราษฎร และรวบรวมกำลังไพร่พล เพื่อจัดตั้งกองทัพออกต่อสู้กับโจรโพกผ้าเหลือง โดยมีพ่อค้าม้าชื่อ เตียวสิเผง และเล่าสง ได้ร่วมบริจาคม้าจำนวน 50 ตัว, เงิน 500 ตำลึง และเหล็ก 100 หาบ สำหรับสร้างเป็นอาวุธ


      องค์เล่าปี่ได้ให้ช่าง ตีเหล็กเป็น “กระบี่คู่แบบโบราณ”  ขณะที่องค์เตียวหุยให้ช่าง ตีเหล็กเป็น “ทวน” ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายงู และสำหรับองค์กวนอู ท่านให้ช่าง ตีเหล็กเป็น “ง้าว” ขนาดใหญ่ รูปจันทร์เสี้ยว ประดับลวดลายมังกร  มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ชิงหลงเหยี่ยนเยฺว่เตา” (จีนตัวเต็ม:  青龍偃月刀; พินอิน: qīnglóng yǎnyuèdāo) หรือ “ง้าวมังกรเขียว”  (บ้างก็เรียก "ง้าวมังกรจันทร์ฉาย")      ตลอดระยะเวลาในการตรากตรำทำศึกสงคราม ร่วมกับองค์ เล่าปี่ และองค์เตียวหุย องค์กวนอูจะใช้ง้าวมังกรเขียวเป็น

อาวุธประจำกายตลอดเวลา จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อคราวโจโฉทำศึกกับตั๋งโต๊ะ ท่านก็ใช้ง้าวมังกรเขียวตัดคอฮัวหยง มาให้

โจโฉที่หน้าค่ายด้วยความรวดเร็ว โดยที่ยังไม่ทันจบเพลงรบ และเหล้าที่โจโฉอุ่นมอบให้แก่ท่านยังคงอุ่นๆ หรือจะเป็น คราวที่

ท่านสังหารงันเหลียง และบุนทิว สองทหาร เอกของอ้วนเสี้ยว ในคราวศึกตำบลแปะแบ๊ ก็ด้วยง้าวมังกรเขียว ใน เพลงเดียว

เช่นกัน


      ตลอดระยะเวลาการทำศึก องค์กวนอูไม่เคยห่างจากง้าวมังกรเขียว แม้กระทั่งเมื่อองค์เล่าปี่ให้ท่านไปกินตำแหน่งเจ้าเมือง

เกงจิ๋ว ร่วมกับกวนเป๋ง และจิวฉอง ท่านก็มอบหน้าที่ให้จิวฉองดูแลรักษาง้าวมังกรเขียว และถือแทนท่านจิวฉองก็คอยติดตาม

ถือง้าวมังกรเขียวเคียงข้างท่านตลอด เมื่อคราวที่ท่านพลาดท่าเสียทีลิบอง และลกซุนจนถูกล้อมอยู่ที่เมืองเป๊กเสีย ก่อนจะนำ

กำลังทหารจำนวนร้อยคนหักตีฝ่าออกมา จนถูกจับตัวได้พร้อมกับกวนเป๋ง และถูกประหารชีวิตในภายหลังง้าว ของท่านก็ถูก

พัวเจี้ยงยึดเอาไปใช้ แต่กวนหินบุตรชายของท่านก็เป็นผู้สังหารพัวเจี้ยง และนำง้าวขององค์กวนอูกลับคืนมา      องค์กวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพบูชา และศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก องค์กวนอูเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพ กราบไหว้บูชาในฐานะที่เป็น "เทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ" ไม่เพียงแต่ยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่ออย่างเดียวเท่านั้น หากแต่กวนอูได้รับสมญานามให้เป็นถึง “จงอี้เสินอู่กวนเสิ้งต้าตี้ “  (จีนตัวเต็ม: 忠義神武關聖大帝; พินอิน: Zhōngyì Shénwǔ  Guān Shèngdàdì) ซึ่งมีความหมายว่า "มหาเทพกวน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจงรักภักดี คุณธรรม และความกล้าหาญ" โดยพระเจ้าเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง เป็นผู้แต่งตั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2187 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก เรื่องความสัตย์ซื่อและจงรักภักดี เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ราษฎร ซึ่งคนจีนถือความสัตย์ เป็นใหญ่ ร่วมกับความกตัญญูรู้คุณคน ทำให้องค์กวนอู กลายเป็นที่รู้จักไปทั่ว และได้รับการยกย่องให้เป็น "เทพเจ้าแห่ง ความซื่อสัตย์"  สืบต่อมาเป็นเวลานาน นอกเหนือจากนี้แล้ว องค์กวนอูยังได้รับการเคารพในฐานะ เทพอุปถัมภ์ และเทพผู้ปกป้องคุ้มครองของตำรวจ, นักการเมือง และผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ

            รูปปั้นขององค์กวนอู ที่พบเห็นกันจะมีอยู่ 3 แบบ คือ


  1) องค์กวนอู ยืนถือง้าวมังกรเขียวจันทร์เสี้ยว เหมาะสำหรับคนที่ทำงาน กินเงินเดือนบูชา


  2) องค์กวนอู นั่งบนหลังม้าเซ็กเทาว์ ในมือถือง้าว เหมาะสำหรับฝ่ายบู๊ คนที่รับราชการ ทหาร, ตำรวจบูชา


  3) องค์กวนอูครองเมือง (ประทับบนบัลลังก์) เหมาะสำหรับฝ่ายบุ๋น คนที่ทำธุรกิจ และชาวบ้านทั่วไปบูชา                   สนใจสินค้า 
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*


แหวน12นักษัตรแท้

ดูดวงปี 2566

หยกพม่าแท้แก้ปีชง

ป้ายอักษรจีนมงคลเขียนสด

ป้ายท้าวเวสสุวรรณ

รูปปั้นเทพเจ้ามงคล

ร้านบูชาเทพ

ร้านเทียนเฉิง แกลลอรี่

โคมแดงเต็งลั้ง


เวชพงศ์โอสถ

บูรพารังนก

รังนก กระเพาะปลาแห้ง

แต้เล่าจิ้นเส็ง

อื้อเล่งเฮง

UNC By ยู้ลูกชิ้นปลา

ช.ไชน่า

ลิ้มจิงเฮียง

ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง


แคปหน้าจอ ส่งรูปมาทาง
แชทLine@ : @CNTY ได้เลย
กทมฯ มีบริการส่ง Grabด่วน

ร้านใบชาเซียมเฮงฮวด

ร้านใบชาเยาวราช

ใบชาเซียมเฮงฮวด

ชาผู่เอ๋อร์

าต้าหงเผ

ชาอู่หลง

ส้มเช้ง กล้วยเครือ

คงคาเฟอร์นิเจอร์

ดอกไม้ประดิษฐ์

ร้านอาหาร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
    
view